Fröken Jo, utan frågetecken

Nu har jag varit fröken, förskollärare och föreståndare för en förskola i snart fem månader, det senare dock i två. Jag tänker inte skriva om just mitt jobb, min förskola eller mina barn i synnerhet. Däremot tänker jag fortsätta skriva om min lärarroll, om barn, pedagogik och lärande.

Mina länkar i spalten till höger är mer aktuella än någonsin.

Annonser